Pakalpojumi‎ > ‎

Kaitēkļu kontroles programma

Kā visefektīvāko sadarbības modeli, mēs piedāvājam kompleksu kaitēkļu kontroles programmu, kuras laikā sadarbībā ar klientu veicam maksimāli daudz preventīvo pasākumu, lai novērstu grauzēju un insektu iekļūšanu telpās un teritorijā.
Šīs programmas ietvaros atkarībā no vienošanās, mēs investējam klientu uzņēmumā, izvietojot dažādus kaitēkļu kontroles un iznīcīnāšana tehniskos līdzekļus (insektu lampas, ēsmu stacijas u.c.).

Uzņēmumiem piedāvājam kaitēkļu kontroles programmu, kas sevī ietver sekojošas darbības:

  •  objekta regulāru apsekošana un monitoringa līdzekļu (ēsmu staciju, līmes slazdu) izvietošana un apkope, nosakot kaitēkļu iekļūšanas, pārvietošanās vietas;
  • rekomendāciju sniegšana, lai novērstu kaitēkļu iekļūšanu objektā;
  • atklājot grauzēju darbības pēdas vai insektus, dezinsekcijas un/vai deratizācijas veikšana;
  • kaitēkļu iznīcināšanai tiek izmantoti sertificēti līdzekļi, precīzi ievērojot to lietošanas instrukcijas;
  • klientam iesniedzam lietojamo preparātu dokumentācijas (datu drošības lapu) kopijas;
  • klienta personāla konsultēšana par dezinsekcijas/deratizācijas gaitu;
  • pakalpojuma sniegšanas laikā tiek aizpildītas objekta deratizācijas un dezinsekcijas kartes, norādot konkrētu darbu, kas veikts objektā, un lietoto vielu nosaukumus un daudzumu.
  • ja to paredz līgums, nododam klienta lietošanā kaitēkļu kontrolei nepieciešamo inventāru (insektu lampas, ēsmu stacijas, slazdus u.c.) kā arī veicam pastāvīgu inventāra uzraudzību un apkopi;
  • pēc klienta pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja pieprasījumā nav uzrādīti citi termiņi, ierodamies klienta objektā, lai veiktu ārkārtas deratizāciju un dezinsekciju;
  • sniegtā pakalpojuma efektivitātes kontrole, nepieciešamības gadījumā atkārtota kaitēkļu iznīcināšana.
Slēdzot apkalpošanas līgumu vismaz uz 1 gadu, pakalpojumu maksa mēnesī sākot no 10 EUR plus PVN.

Ieskatam, kā piemērs ar aptuvenām cenām, tiek sniegts mūsu piedāvāto sadarbības modeļu pārskats  objektiem ar platību 100 m2 ar apmeklējumu 1 reizi mēnesī (visas cenas norādītas bez PVN):

cenas

*slēdzot Patapinājuma līgumu;  ietver spuldžu un insektu līmpapīru bezmaksas nomaiņu.

 Ja izvēlaties sadarbības modeli, kas neietver bezmaksas insektu lampu  un ēsmu staciju izvietošanu Jūsu objektā, nepieciešamības gadījumā piedāvājam Jums tās iegādāties.Strādājam Rīgā, Rīgas rajonā, kā arī visā Latvijā.Darbus veiksim Jums izdevīgā laikā, tai skaitā agrās rīta stundās, vakaros, kā arī brīvdienās.