Cenas


Vienreizēji veicamie pasākumi:

Dezinsekcija  - no 15 EUR (plus PVN);
Deratizācija  - no 15 EUR (plus PVN);
Dezinfekcija  - no 15 EUR (plus PVN).

Cena atkarīga no telpu un/vai teritorijas platības, kaitēkļu intensitātes objektā.
Slēdzot pastāvīgu apkalpošanas līgumu par kaitēkļu kontroles programmas nodrošināšanu, cenas sākot no 10 EUR mēnesī (plus PVN).

Nosakot mēneša maksu, ņemsim vērā:
  • preču aprites intensitāti Jūsu uzņēmumā, līdz ar to arī objekta apmeklēšanas un darbu veikšanas biežumu;
  • objekta platību;
  • nepieciešamo kaitēkļu kontroles un apkarošanas inventāra un vielu apjomu;
  • kaitēkļu kontroles dokumentācijas nepieciešamību.
Esam ļoti elastīgi cenu veidošanas politikā.

Piesakiet mūsu bezmaksas apmeklējumu, kura laikā izvērtēsim Jūsu objektu, sniegsim rekomendācijas un piedāvāsim efektīvāko sadarbības modeli. Sazināties ar mums..